Březen 2012

těžké hodiny s Těžkou hodinou od Wolkera.

29. března 2012 v 0:15 | Markéta Garai |  Citace z knih a poznámky
Obvykle sem dávám své oblíbené pasáže z knih, které bych neradala zapomněla. Tentokrát to bude trochu vyjímka, protože proletářská poezie není zrovna můj šálek horké čokolády. A i kdybychom přešli témata, kterými se proletářská poezie zabývá, tak se mi ta sbírka příliš líbit nebude, protože se často projevuje buransky a jeho postoje k ženám jsou mnohdy vcelku ubohé.
Cením asi nejvíce "Báseň milostnou" ...

BÁSEŇ MILOSTNÁ (autor: Jiří Wolker)
"Řeklas mi, že jenom v očích tvých je celý svět,
že pro mě není nic, co leží mimo ně.
V tvých očích kvetou bílé jabloně,
oblaka plují,
ptáci zpívají a poletují.

Já ti věřím
a něvěřím.
S velikou bolestí oči tvé na kusy rozlamuji,
aby mě poznovu obrostly řetězcem duhovým.
Pověz mi, má milá,
- když celý svět oko tvé objímá, -
proč jsi dopustila,
že dělník dnes ráno z lepšení spadl
a před mýma očima
se zabil? "
... občas nějaké momenty...


"Pověz mi, má milá,
jak bys sen zabila?"
-
"Proč muž tu na světě,
vždycky dvě lásky má,
proč jednu zabíjí
a na druhou umírá?"

... ale zbytek je mi nesympatický a protivný !!


"Dělník je smrtlený
práce je živá
Antonín umírá
žárovka zpívá"
-
"Láska je žena a muž
láska je chleba a nůž
rozřízl jsem tě, má milá"

Charles Baudelaire : Květy zla II.

20. března 2012 v 19:37 | Markéta Garai |  Citace z knih a poznámky
FANTOM TMY
"V těch sklepech nevyzpytatelných smutků,
kam jsem byl Osudem již vyhoštěn,
kam nepronikne nikdy světlý den,
kde, s Nocí, hostitelkou chmurnou vskutku,

jsem jako malíř, jejž Bůh trestá tím,
že po tmách malovat mu dává v smíchu,
kde, kuchař strašných chutí, sedím v tichu
a svoje srdce vařím si a jím,

chvílemi protahuje se a září
jakýsi přízrak plný skvělosti.
Z orientální dumy v její tváři,

když dosahuje celé velkosti,
já poznávám svou krásnou návštěvnici:
toť Ona, zářivá, ač temných lící."HEAUTONTIMORUMENOS (ukázka, str. 156)
"Jak řezník, nebo Mojžíš skálu,
tě beze zloby uhodím
a zpod tvých víček vyloudím
veliké vody, vody žalu."
SEN ZVĚDAVCŮV (citace) :
"Míváš též bolesti, blažící nitro tvoje."


Charles Baudelaire : Květy zla I.

15. března 2012 v 19:28 | Markéta Garai |  Citace z knih a poznámky
Mé oblíbené postřehy a básně ze sbírky Květy Zla od Charlese Baudelaira.


ŽEHNÁNÍ (oblíbená část)
"Ach, že jsem nevrhla spíš celé klubko zmijí,
než abych živila tu směšnou ratoletst!
Prokleta budiž noc se slastmi, které míjí,
za kterých počalo mé břicho hned můj trest!"

NEMOCNÁ MÚZA (úkázka oblíbené části)
"Co, milá Múzo má, dnes ráno je ti jen?
V zapadlých očích ti přízraky noci vlají
a já ti na líci, žel vidím zarmoucen
hned strach, hned šílenost, jrž, chladné, nezpívají."
POHROBNÍ VÝČITKA (citace oblíbené části)
"A červ ti zhryže tvář jako sama výčitka"