Říjen 2012

Verlaine

28. října 2012 v 1:16 | Markéta Garai |  Citace z knih a poznámky
Paul Verlaine mě ze všech "prokletých básníků" oslovil nejméně. Je to na mě moc romantický.
Pár oblíbených básní a nebo postřehů z nich:

"pointa báseň zabít stačí"

"..opilé louky v mlze usínají"

PIEROT
To není už ten, co se smával na římskách
u starodávných dveří, náměsíčně snící,
veselost jeho zhasla - běda! - s jeho svící;
dnes, zhublý světlý stín, jde strašit na náš práh.

A hle, když zableskne se dlouze, až je strach,
je bledá bluza, s chladným větrem splývající,
jak rubáš, a ta ústa zejí, chce se říci,
že křičí, jako by červ užíral je v tmách.

S šumotem křídel, kterým ptáci prostor plní,
bělostné rukávy se do tmy noční vlní,
šíleně mávajíce stínům mlčícím.

Dvě velké díry očí a v nich fosfor kdesi.
V tváři, jež zamoučněná ještě více děsí,
nos špičatí se jako umírajícím.

Voltaire - Candide

17. října 2012 v 23:45 | Markéta Garai |  Citace z knih a poznámky
Dlouho jsem se blogu nevěnovala, přiznávám. V četbě jsem ovšem nezahálela. Konkrétně Voltaira doporučovat nebudu, neoslovilo mě to. Líbí se mi myšlenka díla, ale způsob vyprávění mě nudil a vlastně mě Candide fakt lezl na nervy. Co doporučuji je Evžen Oněgin od Puškina. Ah, to byla slast!! A Shakespearův Hamlet mě taktéž uchvátil. Navíc motiv utonulé Ofélie patří ve výtvarném umění mezi jeden z mých nejoblíbenějších.

Oblíbené citace z díla:

"Přepadla ho černá melancholie."

"Co je to optimismus?"
"To je takový zažraný názor, že všechno je dobré, i když je to špatné."

"A je to pravda, že se v Paříži stále smějí?" řekl Candide.
"Ano," řekl abbé, "i když mají vztek. Tady když si stěžují a naříkají, tak se tak chechtají. I ty nejhnusnější věci tady dělají se smíchem."
"A co to bylo za vola, jenž mi hanil kus, při němž jsem plakal a v němž se mi tolik líbili herci?"
"To je jeden zloduch," odpověděl mu abbé. "Vydělává si tím, že haní všechny hry a všechny knihy. Nenávidí každého, kdo má úspěch, právě tak jako eunuchové nenávidí lidi, kteří se mohou oddávat rozkoším. Je to jeden z hadů literatury, jenž se živí bahnem a jedem."

"Dnešní doba je už jen předvádění nesnadných kousků. To, co není nesnadné, se nemůže nikomu dlouho líbit."